Hoppa direkt till innehåll

Statusuppdatering Kåbdalis Fiberutbyggnad Område 1+4

Nu är arbetet på område 1 (Mästertoppen) igång för fullt. Man beräknar vara helt färdig inom kort och kommer då att gå upp mot Område 4 (Backbyn). Här är det färdig kanalisation redan draget till samtliga tomter, dock behöver man fortfarande gräva fram till där man vill ha anslutningen mot fastigheten.
Information om detta går ut inom kort till alla tomtägare på Område 4 (Backbyn).
Mer information kommer inom kort.