Hoppa direkt till innehåll

Projekt Kåbdalis

Vecka 8 2022 kommer tomt och fastighetsägare i Kåbdalis att få ett brev innehållande intresseanmälningar för fiberlösning.
Vi har tidigare gjort ett utskick, men resultatet av detta visar tyvärr att det finns för lite intresse för att bygga ut nätet där. Projektet får helt enkelt inte ekonomisk bärighet i nuläget. Om tillräckligt många blir intresserade efter detta utskick och projektet får en hållbar ekonomisk förutsättning så kommer utbyggnaden av fibernätet att påbörjas redan våren/sommaren 2022.
Vi vill påminna samtliga som fått detta brev i Kåbdalis att alla intresseanmälningar måste vara oss tillhanda senast 2022-03-18.

Urban Fjellström

0971-171 68