Hoppa direkt till innehåll

Grävanvisning Kåbdalis Backbyn - Område 4

Hej

Om du har en tomt/fastighet som är belägen i Backbyn (Område 4) i Kåbdalis, samt har valt ett A- eller K-paket för fiberanslutning, är det nu dags att börja med grävningen av kabeldiket för din bredbandsanslutning. Enligt avtalet med Jokkmokks Kommun skall du gräva och återfylla från närmsta anvisad punkt vid tomtgränsen till husväggen. Då hela Backbyn redan har befintlig kanalisation, dragen tidigare av Vattenfall, så är det bara grävning från där kanalisationen kommer upp till fastigheten som behövs.
Värt att tänka på
Det absolut första du ska göra är att surfa in till www.ledningskollen.se och begära en utsättning av ledningar, så att du ser var el-, tele- eller andra ledningar och rör finns i backen. Detta gör att du inte råkar gräva av något medan du ordnar kabeldiket till fiberanslutningen.
Det kan vara bra att tänka på att utrustningen för fibern hamnar där fibern går in i huset, så gräv inte fram till toaletten eller annat olämpligt ställe på ditt hus. Tänk på var du vill ha din utrustning i förväg.
Du gräver sedan mellan din husvägg och närmsta anslutningspunkt, som i detta fall är den befintliga kanalisationen som sticker upp på samma ställe som el och övrigt.
Diket ska ha ett djup på minst 40 cm och det är noga att se till att det inte finns rötter eller stenar i botten, eftersom detta kan skada fiberkabeln i ett senare skede.
När våra entreprenörer kommer fram till din tomt så kommer dom att lägga i fiberrör, som är en slags smal slang, i diket. Denna slang är det som kommer att husera själva fibern i slutänden. Vår entreprenör kommer även att utföra anslutningen mot husväggen och se till att det finns söktråd och markeringsband i diket.
Efter att vår entreprenör är klar med sin del så är det dags att lägga igen diket igen, vilket du eller den entreprenör du anlitat för arbetet gör. Även här är det noga att inte placera stora stenar eller andra saker direkt ovanpå fiberkabeln, eftersom den då skadas. Vi brukar rekommendera minst 10 cm med fin jord eller kabelsand som skyddsfyllning innan man lägger på övriga massor.
Vad händer sedan
Efter att kanalisationen för fibern är färdig och diket är igenfyllt så fortskrider arbetet med
fiberutbyggnaden. När alla områden är färdiga och alla slangar är på plats så kommer slutligen själva fibern att blåsas in till fastigheten. Om du valt ett aktivt paket (A-paket) så kommer en av våra entreprenörer att ansluta den aktiva utrustningen, fiberconvertern, på insidan av husväggen. Vi kommer därför att kontakta dig igen, så att du kan se till att entreprenören kan komma in i fastigheten för att färdigställa kopplingen.
Om du inte har någon fastighet just nu
Det finns flera tomter i Kåbdalis som saknar någon form av fastighet, enbart en tomt. Men man har ändå valt att få en aktiv anslutning. Här kommer vi att förbereda för inkopplingen av fiber genom att göra en så kallad “avlämning” vid tomtgränsen. Det medför att efter fastigheten är på plats så finns allt klart i backen för inkoppling. Eftersom det inte finns några tidsplaner för denna situation så kommer detta ske på individuell basis och det är bara att kontakta oss så planerar vi in sista delen när det passar.
Frågor och funderingar
Har du några frågor är du välkommen att ringa mig på 0971-171 68, eller skicka ett mail till
urban.fjellstrom@jokkmokk.se.
Det går också bra att besöka oss på Facebook och vår hemsida www.jokknet.se för uppdateringar och information. Vi har som målsättning att uppdatera minst en gång varje vecka så att alla kan följa utvecklingen, även om man bor på annan ort.
Urban Fjellström
IT Projektledare

E-post: urban.fjellstrom@jokkmokk.se

Tel: 0971-171 68