Bredbandsutbyggnad

Vi sammanställer just nu inkomna avtal och inleder i början av 2021 en förprojektering för att vidare i februari månad kunna informera om projektets status.