Driftstatus
  • Strömavbrott
    Startade 1 aug 08:45
    Förväntad sluttid 1 aug 15:00
    Strömavbrott
    Driftstörning: Strömavbrott som påverkar...

Aktuell driftstatus

Här visar vi aktuella driftstatusmeddelanden. Klicka på dem för att läsa all information.