Intresse bredbandsutbyggnad

Intresset för projektet växer men vi behöver bli fler för att detta ska kunna bli av! Avtalen ska vara oss tillhanda senast 31 oktober.
Vid frågor ring Josefin på 0971-171 53 eller Kristian på 0971-171 87.