Kabelutsättning

Kabelutsättning fibernät och kabel-TV

Jokknet har under ett antal år förlagt fiberoptisk kabel i Jokkmokk, Vuollerim, Porjus, Mattisudden, Vaikijaur, Porsi, Randijaur, Purkijaur, Dragnäs, Skabram och Tårrajaur. Dessutom sköter Jokknet även utsättning för kabel-TV nät som är förlagt i centralorten.

Schakt bredbandEn avgrävning av en fiberoptisk kabel är en kostsam och tidskrävande historia. Det kan krävas en veckas arbete och flera arbetslag för att reparera skadan. Kostnaden kan uppgå till flera hundratusentals kronor. Den som skadar kabeln får själv stå för kostnaden. Ett avbrott i den datatrafik som transporteras i fibern för med sig enorma kostnader för många användare. Även genom att flytta eller lyfta kabeln kan fibern skadas. Undvik onödiga kostnader genom att begära kabelutsättning innan du gräver.

Kabelutsättning begärs via Jokknet, tel 0971-171 91, 0971-172 66 eller via Ledningskollen. Utsättningen är kostnadsfri för dig! Beställ kabelutsättning
MINST 3 ARBETSDAGAR FÖRE!

Om du gräver av en kabel och inte har begärt kabelutsättning får du bekosta de fel som då uppstår. Om olyckan ändå är framme så ring Jokkmokks kommun, tel 0971-170 00, jokknet.