Om jokknet

Inom Norrbottens län insåg man redan i mitten av 90-talet vikten av en bra IT-infrastruktur. År 1996 gick det regionala näringslivet, kommunerna i Norrbotten och Norrbottens läns landsting tillsammans med länsstyrelsen i Norrbotten och Luleå tekniska universitet ihop och bildade ett aktiebolag; Informationsteknik i Norrbotten AB.

IT Norrbotten, som bolaget kallas, skulle vara en utvecklingsmotor för spjutspetsteknologi och affärsdrivande IT-projekt i Norrbotten. Sen dess har mycket vatten runnit under broarna, bolaget har drivit projekt inom Distansutbildning, Elektronisk Handel, Distansarbete, Telemedicin, Infrastruktur mm för att komma fram till där vi är idag. IT Norrbotten har idag till huvuduppgift att förvalta, utveckla och tillhandahålla länsgemensam IT-infrastruktur i Norrbotten. Sedan våren 2005 ägs bolaget av Norrbottens samtliga 14 kommuner samt Norrbottens läns landsting. Resultat av den bredbandsutbyggnad som genomfördes under åren 2001 till 2005 i Norrbotten benämns Lumiora.

Bredbandsgrävningar 2006Inom Jokkmokks tätort förlades första etappen med fiberoptiskt nät 1998. Detta har successivt byggts ut och täcker nu in de flesta kommunala inrättningar, cirka 1000 villafastigheter samt ett sextiotal företag. Kabel och kanalisationen i centrum möjliggör att nya slutanvändare kan anslutas fiberoptiskt. Stadsnätet ägs av kommunen och utgör, precis som andra stadsnät i länet, en viktig lokal beståndsdel i ett tänkt regionalt nät. IT-enheten driver den kommunala delen i nätet. Vidare har IT-enheten tagit på sig ett driftsansvar gentemot anslutna företag och privatpersoner.

Mattssons skoter i VuollerimJokkmokks kommun har byggt ut IT-infrastrukturen i de sju prioriterade byarna. I två av byarna, Kåbdalis och Murjek har Jokkmokks kommun i samarbete med Skanova byggt ut telestationerna för ADSL. Detta arbete är nu klart och innebär att Jokkmokks kommun har fullföljt den plan för utbyggnad av IT-infrastruktur i byar utanför centralorten som kommunstyrelsen beslutat om 2001.

Bredbandsgrävningar 20062002 antogs en affärsplan av kommunfullmäktige som beskriver utbyggnaden i centralorten och hur nätet ska förvaltas inklusive tjänster. Enligt den så ska utbyggnaden inom centralorten färdigställas år 2007.
Nätbyggnationen finansieras till viss del av statens bredbandssatsning samt bygdemedel. För Jokkmokks del innebär detta ett finansiellt tillskott på sammanlagt knappt 24 miljoner kronor fördelade på 13,1 miljoner för ortssammanbindande nät och 10,1 miljoner för anläggande av ortsnät.. Villkor för bidraget är bla att pengarna skall nyttjas för att stimulera marknaden att åstadkomma utbyggnaden. Kommunen skall således inte stå som ägare av nät. I fall marknaden ändå inte vill engagera sig finns dock möjlighet att kommunen anlägger, driver och förvaltar nätet själv. I en tidigare utredning har fastslagits att marknadsintresset för byggnationer i Jokkmokks kommun saknas eller är orimliga. Kommunen har därför valt att initialt själv ansvara för att nätutbyggnad sker.

Nätet och verksamheten runt detta kommer fortsättningsvis att benämnas

jokknet

Frågor angående bredbandsutbyggnaden
Telefon: 0971-171 91 Fax: 0971-170 55
E-post: bredband@jokknet.se

Utsättning fiberkabel samt kabel TV
Telefon: 0971-172 66 Fax: 0971-170 55
E-post: info@jokknet.se

Kundtjänst jokknet
Telefon: 0971-171 53